lunes, 5 de octubre de 2015

Tecedora (Miguel y Xoana)

 A TECEDORA. 
Novo mural en Teixeira (Ourense).
Nesta zona da Ribeira Sacra ourensá había moitas tecedoras que traballaban principalmente con la e liño. O proceso de preparación dos fíos de liño era moi complexo e precisaba da colaboración de moita xente do pobo (principalmente nenos/as e mulleres). Dada a carestía nos tempos da posguerra non podían adquirir tintes sintéticos polo que empregaban elementos naturais do entorno como noces, toxo, cortizas, líquenes... cos que obtían unha fermosa gama de cores. O heroico proceso de tecer podía levar moitos días e, dado que o liño precisa moita humidade se traballaba en espazos pechados coa luz dunha pequena lámpara de aceite ou velas.
Prácticamente desapareceu esta técnica, pero os deseños, formas e cores que escribiron estas mulleres na tea foron unha importante páxina da historia galega que non debemos esquecer.
Agradecemos a Anna Champeney Estudio Textil por abrirnos as portas do seu taller en Cristosende e ver de primeira man este oficio.
------------------------------------------------------------------------------------------
LA TEJEDORA.
Nuevo mural en Teixeira (Ourense)
En esta zona de la Ribeira Sacra ourensana había muchas tejedoras que trabajaban principalmente con lana y lino. El proceso de preparación de los hilos de lino era muy complejo y precisaba de la colaboración de mucha gente del pueblo (principalmente niños/as y mujeres). Dada la carestía en los tiempos de la posguerra no podían adquirir tintes sintéticos por lo que empleaban elementos naturales del entorno como nueces, tojo, cortezas, líquenes... con los que obtenían una hermosa gama de colores. El heroico proceso de tejer podía llevar muchos días y, dado que el lino precisa mucha humedad, se trabajaba en espacios cerrados con la luz de una pequeña lámpara de aceite o velas.
Prácticamente desapareció esta técnica, pero los diseños, formas y colores que escribieron estas mujeres en la tela fueron una importante página de la historia gallega que no debemos olvidar.
Agradecemos a Anna Champeney por abrirnos las puertas de su taller en Cristosende y ver de primera mano este oficio.

No hay comentarios:

Publicar un comentario