lunes, 5 de octubre de 2015

Tecedora (Miguel y Xoana)

 A TECEDORA. 
Novo mural en Teixeira (Ourense).
Nesta zona da Ribeira Sacra ourensá había moitas tecedoras que traballaban principalmente con la e liño. O proceso de preparación dos fíos de liño era moi complexo e precisaba da colaboración de moita xente do pobo (principalmente nenos/as e mulleres). Dada a carestía nos tempos da posguerra non podían adquirir tintes sintéticos polo que empregaban elementos naturais do entorno como noces, toxo, cortizas, líquenes... cos que obtían unha fermosa gama de cores. O heroico proceso de tecer podía levar moitos días e, dado que o liño precisa moita humidade se traballaba en espazos pechados coa luz dunha pequena lámpara de aceite ou velas.
Prácticamente desapareceu esta técnica, pero os deseños, formas e cores que escribiron estas mulleres na tea foron unha importante páxina da historia galega que non debemos esquecer.
Agradecemos a Anna Champeney Estudio Textil por abrirnos as portas do seu taller en Cristosende e ver de primeira man este oficio.
------------------------------------------------------------------------------------------
LA TEJEDORA.
Nuevo mural en Teixeira (Ourense)
En esta zona de la Ribeira Sacra ourensana había muchas tejedoras que trabajaban principalmente con lana y lino. El proceso de preparación de los hilos de lino era muy complejo y precisaba de la colaboración de mucha gente del pueblo (principalmente niños/as y mujeres). Dada la carestía en los tiempos de la posguerra no podían adquirir tintes sintéticos por lo que empleaban elementos naturales del entorno como nueces, tojo, cortezas, líquenes... con los que obtenían una hermosa gama de colores. El heroico proceso de tejer podía llevar muchos días y, dado que el lino precisa mucha humedad, se trabajaba en espacios cerrados con la luz de una pequeña lámpara de aceite o velas.
Prácticamente desapareció esta técnica, pero los diseños, formas y colores que escribieron estas mujeres en la tela fueron una importante página de la historia gallega que no debemos olvidar.
Agradecemos a Anna Champeney por abrirnos las puertas de su taller en Cristosende y ver de primera mano este oficio.

viernes, 2 de octubre de 2015

Lavandeira do Sil (Miguel)Lavandeira do río Sil
Miguel rematou o mural en Quiroga(Lugo) tras tres días de traballo intensivo. Representa unha lavandeira, criatura mitológica que vivía baixo a auga no río Sil e dedicábase a limpar e puir as pepitas de ouro do río. Aquí deixamos a lenda que dá orixe a estas criaturas:
Hai unha lenda que fala das profundas e misteriosas augas do río Sil, na Ribeira Sacra, provincia de Ourense, como un lugar de intrigantes covas e pasadizos, amores imposibles e seres mitolóxicos que moran as súas profundidades.
Conta a lenda que a filla dun poderoso nobre de Quiroga gustaba de percorre-los montes dos arredores vestida con roupas vulgares, co obxecto de pasar inadvertida entre as xentes humildes.
Río Sil Nunha tarde de outono atopou nun dos seus paseos un cazador mozo e lanzal, que viña de cazar un corzo coa súa baésta. A doncela, cuxa fermosura era, segundo se conta a "dunha fada", deuse a coñecer como pertencente ó castelo de Quiroga, mentres que o mancebo fíxoo como vasalo do señor de Osorio, de Castro Caldelas. Así e todo, a beleza de ámbolos dous mozos fixo que se namoraran nese mesmo instante o un do outro, acordando manter novos e apaixonados encontros.
Aqueles encontros tiñan lugar nas beiras do Sil e ó facérense frecuentes chegaron a coñecemento do poderoso pai da rapaza. Don Pedro de Quiroga, que así era como se chamaba este nobre, consideraba ós de Castro Caldelas os seus adversarios e indignos de pretenderen a súa filla, po-lo que lle prohibiu a esta que volvera a ver o mozo cazador.
Así e todo, os namorados atoparon axiña o xeito se veren, pois había un pasadizo que comunicaba o castelo de Quiroga cun túnel que pasaba por baixo do Sil e ía ata o castelo de Castro Caldelas. Sen embargo, o pai da doncela decatouse axiña do que acontecía e considerándoo unha ultraxe decidiu impor un castigo a ámbolos dous mozos.
Así pois, unha vez que os amantes penetraran dentro do pasadizo para correr un ós brazos do outro, o pai da doncela mandou ós seus homes pechar ámbalas dúas entradas do túnel cun gran número de rochas para que estas dificilmente puidesen ser outra vez abertas.
Deste xeito, ficaron, baixo das augas do Sil, os novos amantes para sempre...
Deles tamén conta a lenda que foron os proxenitores das lavandeiras, eses seres mitolóxicos que a crenza sitúa nas augas profundas deste río, e das que se cre lavan e pulen as pepitas de ouro que o Sil deposita no seu leito.
------------------------------------------------------------------------------------------
Lavandera del río Sil
Miguel terminó el mural en Quiroga (Lugo) tras tres días de trabajo intensivo. Representa a una lavandera, una criatura mitológica que vivía bajo el agua en el río Sil y se dedicaba a limpiar y pulir las pepitas de oro del río. Aquí dejamos la leyenda que da origen a estas criaturas:
Hay una leyenda que habla de las profundas y misteriosas aguas del rio Sil, en la Ribeira Sacra, provincia de OURENSE, como un lugar de intrigantes cuevas y pasadizos, amores imposibles y seres mitológicos que viven en sus profundidades. Cuenta la leyenda que la hija de un poderoso noble de Quiroga gustaba de recorrer los montes de los alrrededores vestida con ropas vulgares, con el objeto de pasar inadvertida entre las gentes humildes.
Una tarde de otoño encontró en uno de sus paseos, un cazador joven y esbelto, que venía de cazar un corzo con su bestia. La doncella, cuya hermosura era, según se cuenta a "de un hada", se dió a conocer como perteneciente al castillo de Quiroga, mientras que el joven lo hizo como vasallo del señor de Osorio, de Castro Caldelas. Así y todo, la belleza de los dos mozos hizo que se enamoraran en ese mismo instante uno del otro, acordando mantener nuevos y apasionados encuentros. Aquellos encuentros tenían lugar en las riberas del Sil y al hacerse frecuentes llegaron a conocimiento del poderoso padre de la chica. Don Pedro de Quiroga, que así era como se llamaba este noble, consideraba a los de Castro Caldelas sus adversarios e indignos de pretender a su hija, por lo que le prohibió a esta que volviera a ver al lchico cazador. Así y todo, los enamorados encontraron pronto la forma de verse, pues había un pasadizo que comunicaba el castillo de Quiroga con un túnel que pasaba por bajo del Sil e iba hasta el castillo de Castro Caldelas. Sin embargo, el padre de la doncella se enteró enseguida de lo que pasaba y considerándolo un ultraje decidió imponer un castigo a los dos chicos. Así pues, una vez que los amantes entraron dentro del pasadizo para correr uno a los brazos del otro, el padre de la doncella mandó a sus hombres cerrar ambas entradas del túnel con un gran número de rocas para que estas dificilmente pudesen ser otra vez abiertas. De esta forma, quedaron bajo las aguas del Sil, los nuevos amantes para siempre..De ellos también cuenta la leyenda que fueron los progenitores de las lavanderas, esos seres mitológicos que la creencia sitúa en las aguas profundas de este rio, y de las que se cree lavan y pulen las pepitas de oro que el Sil deposita en su lecho.
Leyenda extraída de

sábado, 26 de septiembre de 2015

Barquilleira (Miguel)

"A barquilleira", Parada de Sil.
Neste mural representamos unha barquilleira e unha cesta chea de barquillos. Este obxeto de estaño, parecido a un cántaro de leite e con debuxos feitos con brocha, era onde se transportaban tradicionalmente os barquillos, unhas obleas de fariña de trigo, auga, mel e canela. Na tapa levaba o xogo do barquillo: unha ruleta con números que asignaba un premio aos participantes.
A mediados do século XX era moi común a emigración para vender esteproducto nas grandes cidades (a maioría ían a Madrid), onde anunciaban pola rúa:
"Al rico barquillo de canela para el nene y la nena, son de coco y valen poco, son de menta y alimentan, de vainilla, ¡qué maravilla!, y de limón, ¡qué ricos, qué ricos que son!".
A xente de Parada de Sil saían a despedilos dende os miradores nos acantilados do río Sil, polo que agora se chaman Balcones de Madrid.
A esquerda do mural pintamos unha vista sintetizada do acantilado e superposto o rosetón do espectacular mosteiro románico de Santa Cristina.

----------------------------------------------------------------------------------------
"La barquilleira", Parada de Sil.
En este mural representamos una barquilleira y una cesta llena de barquillos. Este objeto de estaño, parecido a un cántaro de leche y con dibujos hechos con brocha, era donde se transportaban tradicionalmente los barquillos, unas obleas de harina de trigo, agua, miel y canela. En la tapa llevaba el juego del barquillo: una ruleta con unos números que asignaban un premio a los participantes.
A mediados del siglo XX era muy común la emigración para vender este producto en las grandes ciudades (la mayoría iban a Madrid), donde anunciaban por la calle:
"Al rico barquillo de canela para él nene y la nena, son de coco y valen poco, son de menta y alimentan, de vainilla, ¡qué maravilla!, y de limón, ¡qué ricos, qué ricos que son!".
La gente de Parada de Sil salían a despedirlos desde los miradores en los acantilados del río Sil, por lo que ahora se llaman Balcones de Madrid.
A la izquierda del mural pintamos una vista sintetizada del acantilado y superpuesto el rosetón del espectacular monasterio románico de Santa Cristina.


viernes, 25 de septiembre de 2015

Fillas de Xacia (Miguel y Xoana)

Aquí tedes o mural de Ferreira de Pantón: "Fillas de xacias". Pintado na parede do colexio público Monte Baliño. Agradecemos a Xavier (traballador da Casa da Cultura de Pantón) por achegarnos a diferentes lendas da zona. A lenda escollida para facer o mural, está no libro "Reseña histórico descriptiva de la parroquia de Vilar de Ortelle y su comarca" de Ramón Castro López (1929) e reeditado no ano 2000 (adxuntamos a lenda recollida no libro, como vedes pintar nun colexio nosinspirou a parte mais riquiña desta truculenta historia:)
----------------------------------------------------------------------------------------------------Debuxo (Miguel)


lunes, 14 de septiembre de 2015

Paseo de Xacia (Miguel y Xoana)
Mural para o proxecto de murais na Ribeira Sacra, en Ribas de Sil, representa unha xacia, unha criatura mitolóxica galega mitade peixe mitade humana que vivía nos ríos Miño e Sil.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mural para el proyecto de murales en la ribeira sacra, en Ribas de Sil. Representa a una xacia, una criatura mitológica acuática mitad pez mitad humana que vivía en los ríos miño y sil.

sábado, 22 de agosto de 2015

Pena da Serpe de Vilaescura (Xoana y Miguel)

No terceiro día de traballo en Sober rematamos o primeiro dos catorce murais na Ribeira Sacra.
A PENA DA SERPE DE VILAESCURA
Cóntase, xa hai moitísimos anos, cando os mouros chegaron a esta zona de Galicia, que unha fermosa moura namorouse dun rapaz da vila. Os xoves namorados víanse ás agachadas na fraga, sempre no mesmo lugar, onde había unha enorme pedra nun camiño perdido. Un día, a familia da moura decatouse do que estaba a acontecer e decidiron asasinar o mozo, pois por entón non se concebía unha história de amor tal entre dous sangues e culturas tan desemellantes. Cando a fermosa muller descubríu a morte do seu namorado, entoleou. Fixo un feitizo e converteuse en negra serpe. Desde entón ronda a gran pedra que escondía as citas segredas da parella na fraga, suponse que agardando a que apareza o seu namorado. Por iso, hoxe en día, cando un pasea polas fragas de Vilaescura e pode ver unha serpe negra, ten bon coidado de non magoala; está rondando a pedra da moura.
(Fonte: Antonio Reigosa galiciaencantada.com)
-------------------------------------------------------------------------------------------
En el tercer día de trabajo en Sober hemos terminado el primero de los catorce murales que vamos a hacer en la Ribeira Sacra.
LA PIEDRA DE LA SERPIENTE DE VILAESCURA
Se cuenta, hace ya muchísimos años, cuando los mouros llegaton a esta zona en Galicia, que una hermosa moura se enamoró de un joven de la villa. Los jóvenes enamorados se veían a escondidas en el bosque, siempre en el mismo lugar, donde había una enorme piedra en un camino perdido. Un día, la familia de la moura se dió cuenta de lo que estaba pasando y decidieron asesinar al joven, pues por entonces no se concebía una historia de amor tal entre dos sangres y culturas tan distintas. Cuando la hermosa mujer descubrió la muerte de su enamorado, enloqueció. Hizo un hechizo y se convirtió en serpiente negra. Desde entonces ronda la gran piedra que escondía los secretos encuentros de la pareja en el bosque, se supone que esperando a que aparezca su enamorado. Por eso, hoy en día, cuando uno pasea por los bosques de Vilaescura y ve una serpiente negra, debe tener cuidado de no dañarla, está rondando la piedra de la Moura.
(Fuente: Antonio Reigosa galiciaencantada.com)

jueves, 23 de julio de 2015

Pedra da Moura(Miguel)
 Mural para o festival Rexenera Fest de Carballo.
Unha lenda local, conta que o Dolme de Aldemunde foi acarrexado na cabeza por unha moura mentras ía calcetando e amamantaba seu bebé. Hai moitas versions, unha delas di que ía camiñando polo monte cunha pedra sobre unha rodela deixouna un momento no chan para descansar e esta medrou.
Eu con este mito fundacional representei a moura calcetando un telar no que aparecen representadas varias mulleres levando na cabeza diferentes mercadorias representando os oficios das mulleres carrexonas que levaron a cabo unha actividade vital no desenvolvemento da nosa sociedade.
Fotos de Sokram.

lunes, 25 de mayo de 2015

Del 1 al 7 de Junio estaré pintando en el festival Rexenera en Carballo (Miguel)

www.rexenerafest.gal

Mural para Ubuntu Refugallos en chantada (Miguel)

UBUNTU: eu son porque nosotros somos
 Ubuntu Refugallos é o nome dun novo espazo-especial que dúas persoas novas, Iria e Luiggi, acaban de abrir en Chantada (Lugo). Visita obrigada para amantes da artesanía, a restauración de mobles (e de todo) e tamén para quen queira mercar algún produto da nosa cooperativa neste novo punto de venda cestolo. Cestola na Cachola creou no frontal da tenda o mural da tartaruga galáctica